Yabancı bir kadına dokunmak veya tokalaşmakla abdest bozulur mu?

(4603) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Haram olduğunu bilerek yabancı bir kadına dokunmak veya onunla tokalaşmak abdesti bozar mı? Fıkıh kitaplarında, kadına dokunmanın abdesti bozmayacağına delalet eden hadisler görmekteyiz. Bu şekilde takyid etmiyorlar. Bu umum ifade kadınlardan dokunulması helal olanlar ile mi kayıtlıdır, yoksa değil midir?


Cevap 2: Hamd yalnız Allah'a aittir. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Deriz ki: (Bölümün numarası 5; Page No. 290) Âlimlerin sözlerinden doğru olan, yabancı olsun, karısı olsun veya mahremi olsun; mutlak olarak kadına dokunmanın veya onunla tokalaşmanın abdesti bozmayacağı görüşüdür. Zira aslolan, bozulduğuna dair şeriattan bir delil sabit olmadığı sürece abdestin var olduğunun kabul edilmesidir. Sahih hadiste de böyle bir şey sabit olmamıştır. Şu ayetten; Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi ve ellerinizi yıkayın. bu ayete kadar; Hasta, yahut yolculuk halinde bulunursanız, yahut biriniz tuvaletten gelirse, yahut da kadınlara dokunmuşsanız (cinsî birleşme yapmışsanız) ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve (dirseklere kadar) ellerinizi onunla meshedin. gelen Mâide sûresindeki ayetlerde kastedilen ise: âlimlerin görüşlerinden en sahih olana göre cimadır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: