Yabancı bir ülkeye giden kimsenin oruçta o ülkeye uyması gerektiği

(Bölümün numarası 10; Page No. 131) (1125) no'lu fetva: Soru: Şeyh Osman es-Salih Suudi Arabistan Krallığı haricinde Amerika ve başka ülkelerde yaşayan Suutlu öğrenci grubu adına şöyle bir soru soruyor: Bu öğrencilerden bazıları, bu yıl Ramazan bayramını pazar günü yapan Mısır, Kuveyt vb. ülkeleri taklit ederken, bazıları da pazartesi günü bayram yapan kendi ülkeleri Suudi Arabistan ve başka ülkeleri taklit etmişler. Şimdi bunların her birinin yaptıkları uygulamanın şer'i sonuçlarını sormaktadırlar.


Cevap: Bu sorunun hilalin farklı yerlerde farklı zamanlarda görülmesi ile alakası vardır. Hilalin görülmesine bağlı şer'i hükümlerden orucun ve bayramın başlangıç günü tespit edilirken, bu farklı hilallere itibar edilip edilmeyeceği konusu ile de ilgisi vardır. Bu mesele büyük âlimler heyetince toplantılarından birinde ele alındı. Heyet, bu konuda bir karar çıkardı. Bu karar âlimlerin bu konuda iki görüşe ayrıldıklarını ifade ediyordu.Bunlardan biri hilalin görüldüğü farklı yerlere itibar edilmesini içeriyordu. (Bölümün numarası 10; Page No. 132) Diğeri de buna itibar edilmeyeceği yönündeydi. Bu şu demekti: Hilal dünyanın herhangi bir noktasında görüldüğünde bu bütün ülkeler için rüyet sayılır. Her bir zümre Kitaptan ve Sünnetten delillere dayanmaktadır. Her iki âlim zümresi aynı nassa dayanıyor da olabilir. Bunun sebebi, nassı anlamada ve ondan hüküm çıkarmadaki metot farkıdır. Bu meseledeki ihtilaf, neticesinden korkulacak bir ihtilaf olmadığı için bu dinin zuhuru üzerinden on dört asır geçtiği halde İslam ümmetinin bir tek rüyet üzerinde ittifak ettikleri bir dönem olduğu bilinmemektedir. Her devletin âlimleri vasıtası ile bu iki görüşten birini seçme hakkı vardır. Yukarıdaki soruyu soran öğrencilerin ikamet ettikleri ülkeler İslam ülkeleri olmadığı için ve kendileri pazar gününün bayram günü olarak tespit edilmediği ve bu günün ramazanın son günü kabul edildiği bir İslam ülkesine mensup olduklarından bu meselede ihtilaftan çıkmış olmak ve berâet-i zimmet konusunda ihtiyatlı olmak için pazar günü oruç tutmayanların bir gün kaza etmeleri gerekir. Buna karşılık pazar günü oruçlu geçirme ve pazartesini bayram yapma konusunda ülkesi Suudi Arabistan'ı taklit edenler hakkında bir sakınca görmüyoruz. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: