"Ya Latîf" lafzını tekrarlamak

"Ya latîf" lafzını tekrarlamak. (7987) no'lu fetvadan: Soru 5: Burada bir cemâ'at var, camide "esmâ-i hüsnâ"dan sonra "Ya latîf" lafzını 122 defa söylüyorlar. Bu meşru mudur?


Cevap 5: Bu caiz değildir. Çünkü Efendimiz'den (s.a.v.) böyle bir şey varid olmamıştır. O'nun şöyle dediği rivayet edilmiştir: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Bir başka şekilde şöyle rivayet edilmiştir: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: