Yılın belirli bir günlerinde kabir ziyareti

Yılın belirli bir günlerinde kabir ziyareti (8818) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Recep ayının ilk günü ve son günü kabristanı ziyaret ediyorlar. Bu caiz midir, değil midir?


Cevap 3: Cuma günü olsun, Recep ayının ilk günü ve son günü olsun, kabir ziyareti için senenin belirli gününü tahsis etmek caiz değildir. Zira bu konuda delil yoktur. Ancak meşru olan, ziyaret için belirli bir gün tahsis etmeksizin ne zaman müsait olursa, o zaman ziyaret edilmesidir. Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kabirleri ziyaret edin çünkü o size ahreti hatırlatır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: