Kabir ziyareti ve oraya seyahat etmek

Kabir ziyareti ve oraya seyahat etmek (8084) no'lu fetva: Soru: Abdurrahman el-Cezeri'nin Dört Mezhebe Göre Fıkıh kitabında şunu okudum: "Kabir ziyareti, nasihat almak ve ahireti hatırlamak için menduptur. Hanefiler ve Malikilere göre cuma günü ve bir gün önce ve bir gün sonra yapılması gerekir. Hanbeliler ve Şafi'iler şöyle muhalefet etmişlerdir: Ziyarette, kabirlerin yakın yahut uzak olmaları arasında bir fark yoktur. Hanbeliler buna da muhalefet etmiştir. Bilakis özellikle salihlerin kabirleri olmak üzere ölülerin kabirlerini ziyaret için sefere çıkmak memduptur. Resûlüllah'ın (s.a.v.) kabrini ziyaret etmek ise, en büyük kurbiyettendir." Cild 1, S 540 . Allah sizi hayırla mükafatlandırsın, sorum şu:1 - Kabir ziyareti için belirli günleri zikretmesinin kaynağı nedir?2 (Bölümün numarası 9; Page No. 115) - "Özellikle salihlerin olmak üzere ölüleri ziyaret etmek için yolculuğa çıkmak menduptur" sözünün fazileti nedir? Sanki bazı insanlar bunu, kabirlerden yardım istemeye delil sayıyorlar. Bunun şeriatta ve hadiste bir kaynağı var mıdır?3 - Ziyarette, kabirlerin yakın yahut uzak olması arasında bir fark yoktur sözünün gerçekliği nedir? Sanki bu sözde, seyahat etmeye bir delil vardır.


Cevap: Öncelikle: Nasihat almak, ahireti hatırlamak ve Allah'tan mağfiret, rahmet ve afiyet dilemek için kabir ziyareti meşrudur. Ancak isteyenlere fayda sağlamaları yahut ondan yahut başkalarından bir zararı gidermeleri için ölülere yalvarmak ve onlardan yardım istemek için değil. Çünkü bu şirktir ve bu konuda mümin ve müslüman salihlerden ve başkalarından olmaları arasında bir fark yoktur.İkinci olarak: Kabir ziyaretinde, cuma günü ve haftanın diğer günleri arasında bir fark yoktur. Kabirlerin ziyaret edildiği haftanın bir gününü tahsis ettiğine dair Peygamber'den (s.a.v.) bir rivayet gelmemiştir. Onu ziyaret etmek için bir gün tahsis etmek bid'attır. Peygamber'in (s.a.v.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Üçüncü olarak Kabirlerden bir kabri ziyaret etmek için seyahat etmek caiz değildir. İster bir peygamberin, ister bir velinin, isterse bunların dışında birinin kabri olsun. Çünkü Peygamber (s.a.v.) şu hadisiyle bunu nehyetmiştir: Ancak üç mescit için sefere çıkılır: Mescid-i Haram, benim şu mescidim ve Mescid-i Aksa. Hadisi Ahmed, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai ve İbn Mace rivayet etmişlerdir. (Bölümün numarası 9; Page No. 116) Buna göre, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in kabrini ziyaret etmek için yolculuğa çıkmak caiz değildir. Ancak Onun (s.a.v.) mescidinde namaz kılmak için yolculuğa çıkılabilir, fakat Onun (s.a.v.) mescidini ziyaret eden kimsenin, Ona ve Onun iki ashabı olan Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'e (r.a.) selam vermesi meşrudur. Yine onlara selam vermek ve onlar için dua etmek üzere Baki kabristanındaki kabirleri ve Uhud şehidlerini ziyaret etmesi meşrudur. Yine ziyaretçinin, Kuba Mescidini ziyaret etmesi ve orada namaz kılması da meşrudur. Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim evinde güzelce temizlenir, sonra Kuba mescidini ziyaret eder ve orada iki rekat namaz kılarsa, bir umre yapmış gibi olur. Çünkü Peygamber (s.a.v.) her cumartesi günü Kuba Mescidini ziyaret eder ve orada namaz kılardı. Ayrıca Mescid-i Haram'da namaz kılmak için, hac ve umre yapmak için ve Mescid-i Aksa'da namaz kılmak için seyahat edebilir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: