Vefat etmiş kişi adına kurban kesmek

(Bölümün numarası 10; Page No. 413)  Kurbanlar, akika kurbanı ve yeni doğan çocuğa isim vermek (Bölümün numarası 10; Page No. 414)  Kurbanlar (16040) Numaralı fetva: Soru: Ben yirmi seneden uzun zaman önce vefat eden babam için kurban kestim. Fakat sonra arkadaşlardan birinden ölmüş bir kişi için kurban kesmenin mekruh olduğunu duydum. Saygıdeğer şahsınıza sunuyorum, ölmüş olan babam ve kardeşlerim ile aile halkım için kurban kesmem doğru mudur?


Cevap: Vefat etmiş biri için kurban kesmek meşrudur, doğrudur. Çünkü Rasulullah (s.a.v.) ümmetinden kurban kesmemiş olanlar için kurban kesmişti. Bu kurbanlar, hem ölüleri hem de hayatta olanları kapsamaktaydı. Cabir (r.a.)'den şu hadis nakledilmektedir: Kurban bayramında Hz. Peygamber (s.a.s.) ile namaz kıldım. Ayrıldığında bir koç ile geldi kurbanını kesti. Sonra şöyle dedi: Bismillahi Vallah-u Ekber, Rabbimiz! bu kurbanı bizden ve ümmetimden kurban kesemeyenlerden kabul et. Hadisi Ahmed b. Hanbel, Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. Yine Ali b. Ebi Talib, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in vefatından sonra onun için kurban kesmiştir. Hanş es-Sen'ânî şöyle buyuruyor: Ali b. Ebi Talib'i (r.a.) iki koç keserken gördüm ve ona bunun manasını sordum. Şöyle dedi: "Rasulullah (s.a.v.) bana kendisi adına kurban kesmemi vasiyet etti." Ben de onu yerine getiriyorum. Hadisi Ebu Davud ve Tirmizî nakletmiştir. Ölüler için kurban kesilmeyeceğini söyleyen kişinin bunu engelleyecek bir delili bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu görüş tercih edilmemiştir ve onunla amel edilmez. (Bölümün numarası 10; Page No. 415) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.Tags: