Vasiyet mirasın üçte birini geçerse veya mirasçılara vasiyet edilirse caiz olmaz

(19743) no'lu fetva: (Bölümün numarası 16; Page No. 308) Soru: Ben evliyim (hanımım var). Bizim Allah'a hamdolsun oğullarımız ve kızlarımız var. Bazıları büyük bazıları küçükler. Benim şu an oturduğum evden başka bir şeyim yoktur. Hanımım hasta ve bizim küçük çocuklarımız da var. Ben, öldükten sonra büyük çocuklarımın bu oturduğumuz evi satmalarından ve küçük çocuklarımın ve annelerinin sığınacak bir ev bulamamalarından korkuyorum. Büyük çocuklarım muhtaç değiller, evleri ve görevleri var. Allah'a hamdolsun. Onların hanımları benim küçük çocuklarımı ve annelerini kabul etmezler. Ben vefat ettikten sonra evin bunların tamamın olacağı şekilde, kimsenin tasarrufta bulunamayacağı şekilde bir vasiyette bulunmam caiz midir? Mesela anneleri vefat edince veya 25 sene sonra tasarrufta bulunsunlar gibi. Büyük çocukların annelerine ve kardeşlerine bu ev konusunda zarar vermemelerini nasıl temin edebiliriz? Bize bu soruyu açıklamanızı istirham ediyoruz. Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap: Üçte birden fazla vasiyet etmen caiz değildir. Mirasçılara da vasiyet edemezsin. Peygamber (s.a.v.): Üçte biri, üçte biri de çoktur. Yine Peygamber (s.a.v.): Varise vasiyet yoktur. buyurmuştur. Fakat vasiyetinde ya da vakfında şöyle dersen: 'Zürruretten dolayı fakir olanlara ihtiyaçları kadar malın gelirinden verin' dersen bu caizdir. Çünkü bu şekildeki bir vasiyet/vakıf genel bir vasfa bağlıdır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: