Vasiyet edilen yere malın üçte biri yetmezse

Soru 2: Adam vefat etti. Henüz hayattayken, öldükten sonra evinin kıymetinin üçte birini hayırlı işlerde infak için vasiyet etti. Onun eşi ve kardeşinden başka varisi yoktur. O ikisi evi sattılar ve her biri mirastan paylarını aldılar. Üçte birini ve vasiyeti de murisin vasiyetine göre hayırlı işlerde kullanmam için bana teslim ettiler. Vasiyetin üçte biri 70000 oldu. Bu para mescit yapmaya yetmiyor. Buna göre en faziletli olan bu parayı bir mescidin inşaatına katmak mıdır? veya bu parayı fakirlere harcanması için hayır kuruluşlarından birine vermek mi, veya muhtaçlara yardım için fakirlerin ihtiyacına göre harcamak mı, veya Afgan mücahidlerine bağışlamak mı veya evleneceklere yardım mı? Bize bilgi veriniz, Allah sizi mükafatlandırsın.


Cevap 2: Eğer vasiyet sabit olur, durum da zikredildiği gibi olursa bu parayı bir mescidin yapımında kullan. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: