Vakıf nazırının (vakfın idaresi ile ilgilenen kişi) vakfedilen yeri satması ya da vakfın yararına olacak işler dışında, değiştirmek suretiyle kullanma

(4954) no'lu fetva: Soru: Benim Şakîk kasabasında bir parça toprağım var. Satın almak suretiyle bu araziye sahip oldum ve orada tarım yaptım, ekip biçtim. Ne var ki hicri 1370 yılında bu araziyi şu sözlerle vakfettim: " Ölümümden sonra bu arazi doğduğum köyümün camisi olan Münkatiâ Cami ile ip ve kovasıyla beraber kuyu yapılması üzerine vakfediyorum" Ancak, eski hali samandan olan cami, bir hayırsever tarafından modern tarzda inşa edilmiş. Aynı şekilde kuyuyu da devlet yaptırmış. Ben de bu camiye kasabaya ve bazı küçük mahallelere ulaşan ağ yaptırdım. Bahsettiğim arazi de ilgilenemediğim için battı. Ve uzun bir süre ondan kimse bir fayda görmedi. O zaman orayı yirmi bin riyale satmak ve Gabşe Kabilesi'nin köyü olan, benim de yaşadığım bu köye bir cami yaptırmak için çabaladım. (Bölümün numarası 16; Page No. 76) Ne var ki şu anda yaptığım her şeyi durdurdum ve konuyu saygıdeğer şahsınıza arz ediyorum. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi rica ediyorum. Allah sizi içinde hayır ve felah olan her şeyde muvaffak kılsın.


Cevap: Durum bahsettiğiniz gibi ise, adı geçen araziyi satmanız ve parasını da adı geçen caminin tadilatında kullanmanız caizdir. Yaşadığınız bölgedeki şeri mahkemeye başvurarak bu işlemleri yapmanızda bir sakınca yoktur.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve salam etsin.


Tags: