Vahhabiyye kelimesinin tarifi

Vahhabiyye ( Vahhabilik) nedir?. (9450) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Vahhabiyye nedir?


Cevap 2: Vahhabiyye: Tevhidi şirklerden (Bölümün numarası 2; Page No. 256) arındırmak ve Muhammed b. Abdullah'ın (s.a.v.) yolu hariç, bütün yolları kapatmaya yönelik davetinden dolayı, Şeyh Muhammed b. Abdülvahhab'ın (Allah ona rahmet etsin) hasımlarının söylediği bir sözdür. Bundan onların maksatları: İnsanları onun davetinden nefret ettirmek ve davet ettiği şeyden uzaklaştırmaktır. Fakat bu, ona zarar veremedi. Bilakis bu, her tarafta yayılmasını ve ona olan iştiyakı artırdı. Dolayısıyla Allah onlardan bir çoğunu davetin mahiyetini ve kitap ve sahih sünnetten istinat ettiği delilleri daha fazla araştırmaya muvaffak etti ve ona bağlılıkları daha fazla arttı, ona sımsıkı sarıldılar ve insanları ona davet etmeye başladılar. Allah'a hamdolsun.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: