Umre ihramına girdikten sonra hastalanmış olan ve umreyi tamamlamayı erteleyen kimse ne yapar?

(10664) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: 24.9.1408 hicri yılında umreye gittim. Mîkat mahalline gelince burnumda bir iltihap oluştu. (Bölümün numarası 11; Page No. 320)  Bu nedenle hastaneye yatırıldım. Tam bir gün sonra hastaneden çıktım ve umreye başladım. Mîkat mahallinde ihram esnasında bir şart koşmuş ve demiştim ki: Herhangi bir engel beni umreye devam etmekten alıkoyarsa o noktada kalacağım. Şimdi sorum şudur: Benim umremin hükmü nedir? Bu umre Allah'ın izni ile makbul mudur?


1: Durum zikrettiğin gibi mîkat mahallinden ihrama girmişsen sonra tavaf edip sa'y etmişsen senin umren sahihtir. Başına gelen rahatsızlığın umrenin sıhhatine etkisi yoktur. Umre'nin kabulü Allah'a aittir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: