Ula'allah adıyla adlandırılmak

(12090) no'lu fetva:Hamd sadece Allah'adır, salât ve selam, kendisinden sonra bir peygamber gelmeyecek olan (Hz. Peygamberimizin üzerine) olsun. Bilimsel Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu, İçişleri Bakanlığı Medeni Durum yardımcı vekilinin genel başkana yönelttiği h. 15,03,1409 tarihli 8884 no'lu soruya muttali olmuştur. Fetva ve Bilimsel Araştırma İdaresi h. 23,03,1409 tarihli ve 2276 no'lu bu soruyu komisyona iletti. Sorulan soru ise şöyledir: Cidde'deki Medeni Durum İdaresi'ne gelen h.18,12,1408 tarihindeki 11642 no'lu işlemleri size yönlendiriyorum. Söz konusu işlemlerin mevzusu şudur: Yemen kökenli Hamid Muhammed ez-Zehranî Yemenli uyruklu eşi adını olan (Ula'allah) ikamet tezkiresine eklemek istiyor. Sizden, bu ismin şer'an uygun olup olmadığını öğrenmek istiyoruz.


Fetva komisyonu konuyu araştırdıktan sonra şöyle cevapladı: Bu ismi kullanmada herhangi bir beis yoktur. Çünkü burada beytullah, Nakatullah, Abdullah vb. isimlerde yaratılanı yaratıcıya izafe etme söz konusudur. (Bölümün numarası 11; Page No. 465) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: