Tuvalet yerlerinin camiye katılması

Tuvalet yerlerinin camiye katılması (2851) no'lu fetva: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selam, kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan Hz. Muhammed'in üzerine olsun. Bu girişin ardından:İlmi Araştırmalar ve Fetva Daimi Komisyonu, fetva talebinde bulunan Adalet Bakanlığı Yargı İşleri Vekili'den sayın genel başkanımıza gelen ve Önde Gelen İlim Adamları Heyeti Genel Sekreterliği tarafından komisyonumuza 25/2 no ile 5.1.1400h. tarihinde havale edilen soruyu incelemiş bulunmaktadır. Soru şöyledir:Hocam tarafınızdan bilgi talep etmekteyim. eş-Şerbetli Camii namaz kılanları almamaktadır. Doğu tarafında tuvaletler yer almaktadır. Zaruret dolayısıyla bu tuvaletleri camiye katmayı istiyoruz. Böyle bir şey yapmak caiz midir değil midir?


Cevap şöyledir: Mescide ait olan tuvaletler ve abdesthaneler temin edilen bir araziye nakledilir. Tuvaletlerin ve abdest yerlerinin arazisi de genel maslahat gerektiriyorsa, caminin genişletilmesinde kullanılır. Şerî açıdan herhangi bir mahzur söz konusu değildir. Fakat tuvalet ve abdest yerlerinin bulunduğu arazinin önce temizlenmesi gerekir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: