Torunlara ve geline zekat vermek

(15218) Numaralı fetvanın ikinci sorusu: (Bölümün numarası 8; Page No. 367) Soru 2: Oğlum vefat etti ve arkasında eşini ve çocuklarını bıraktı. Ama ardında onlara bırakabileceği bir mal varlığı da yoktu. Ben de onları yakınımda bir müstakil eve yerleştirdim. Benim zekat vermem gerekmektedir, onlara vermem caiz olur mu? Onlara vermem caiz değilse, kendinin ve çocuklarının geçimini sağlaması için annelerine vermem uygun olur mu? Bize fetva verin, Allah sizi ödüllendirsin.


Cevap 2: Onlara zekat vermeniz caiz değildir. Çünkü onların bakımını üstlenmeniz sizin üzerinize vaciptir. Gücünüz yettiğince geçimlerini sağlamanız gerekir. Zekat, çocuklara, torunlara, babalara, annelere, dedelere ve ninelere verilmez.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: