Toplu olarak telbiye getirmek

(Bölümün numarası 11; Page No. 357)  Hac bid’atları (Bölümün numarası 11; Page No. 358) Dördüncü soru 5609 Rakamlı fetvadan Soru : Hacılar, biri önden diğerleri de onu takip ederek topluca telbiye getirmektedirler. Bunun hükmü nedir?


Cevap : Bu şekil Peygamber'den (s.a.v.) ve hulafe-i raşidinden rivayet gelmediği için caiz olmaz. Bilakis o bid'attir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: