Tilavet secdesinin hükmü

(Bölümün numarası 7; Page No. 260) Boş sayfa (Bölümün numarası 7; Page No. 261)  Tilavet secdesi. (Bölümün numarası 7; Page No. 262) (7900) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Tilavet secdesinin hükmü nedir? Bir kimse namaz dışında okuduğu zaman onda selam var mıdır, yoksa yok mudur? Onun duası nedir? Eğer o kimse namaz kılıyor ve tilavet secdesi surenin sonunda ise, secdeden sonra, ondan sonraki sureden okuması gerekir mi, yoksa doğrudan rüku mu yapar?


Cevap 3: Tilavet secdesi sünnettir ve onda selam verileceğine dair bir nas gelmemiştir. Tilavet secdesi yapan kimsenin selam vermesi gerekmez. O namazda olduğu halde, "A'râf", "Necm" ve "Alak" surelerinin sonunda olduğu gibi bir secde ayeti okuduğu için secde eden kimseye, ondan sonra ve rükudan önce Kur'ân okuması gerekmez, ancak okudu ise bir mahzur yoktur. Namaz secdesinde ne okuyorsa tilavet secdesinde de onu okur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: