Tilavet secdesinin tekbiri

( 2437) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Tilavet secdesinde eğilirken ve kalkarken okuyan tekbir alır mı, yoksa sadece eğilirken mi alır? Teşehhüd okur mu, okumaz mı? Selam verir mi, yoksa vermez mi?


Cevap 2: Birinci olarak: Tilavet secdesi yapan kimse eğilirken tekbir alır. Zira (Bölümün numarası 7; Page No. 263)  Ebu Davud'un Sünen'inde İbn Ömer'den (r.a.) rivayet ettiğine göre şöyle demiştir: Resûlüllah (s.a.v.) bize Kur'ân okurdu. Secde ayeti okuduğu zaman tekbir alır ve secde yapardı, biz de secde yapardık. Peygamber'den (s.a.v.) buna dair bir rivayet gelmediği için, secdeden kalkarken tekbir almaz. Çünkü tilavet secdesi ibadettir, ibadetler ise tevkîfidir ve o konuda gelen rivayetle yetinilir. Bu konuda gelen rivayet, tilavet secdesi için kalkarken değil, eğilirken tekbir almaktır. Ancak namazdayken tilavet secdesi yaparsa, eğilirken ve kalkarken tekbir alır. Çünkü Peygamber'in (s.a.v.) namazının şekli hakkında rivayet edilen sahih hadisler, onun her eğilme ve kalkmada tekbir getirdiğini ifade etmektedir.İkinci olarak: Tilavet secdesinden sonra teşehhüd yapmaz ve selam da vermez. Zir bu konuda da Peygamber'den (s.a.v.) bir rivayet gelmemiştir. Bu da, bir ibadettir ve tevkîfidir. Bu konuda namazın teşehhüd ve selamına kıyas yapılarak tevil yapılmaz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: