Tevbe suresinin başında Besmele'nin olmaması

(Bölümün numarası 4; Page No. 221)  Tevbe suresinin tefsiri. (Bölümün numarası 4; Page No. 222) Onikinci soru,(3810)rakamlı fetvadan: Onikinci soru: Neden Tevbe suresi besmele ile başlamamıştır.?


Cevap 12: Bunun nedeni imam Ahmed Sünen kitabında İbn Abbas ( r.a)'den rivayetle İbn Abbas, Osman b. Affân'a dedim ki Enfal suresi mesani (yani uzun olan yedi süreden biridr.) surelerdendir, Tevbe suresi ise ayet sayısı yüzden fazla olan surelerdendir. Neden ikisini birleştirp arasında besmeleyi yazmadınız? ( r.a.) (Bölümün numarası 4; Page No. 223) Bazen Resulüllah (s.a.v.)'in üzerine farklı sureler nazil olurdu. Herhangi bir ayet nazil olduğunda bazı katipleri çağırıp bu ayeti, içinde şu konu geçen sureye yazın, diye emir buyururdu. Enfal suresi Medinede nazil olan ilk surlerdendi. Tevbe suresi ise Kur'an'dan nazil olan son surelerdendi. Tevbe suresinin konusu Enfal suresinin konusuna benzemekteydi. Biz de Enfal'ın Tevbeden olduğunu bilirdik. Resulüllah (s.a.v.) vefat etti, bu konuda bize herhangi bir şey söylemedi. Bu nedenle ikisini birleştirip aralarında besmeleyi yazmadık. Enfal'ıda yedi uzun surelerin içine kattım....) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: