Tevbe Sûresi'nin besmeleyle ayrılmaması

(8941) no'lu fetvanın üçüncü ve dördüncü soruları: Soru 3: Kur'ân'da, Tevbe Sûresi dışında her sûre "bismillâh" ile başlamaktadır.


Cevap 3: Tevbe Sûresi'nin başında besmele zikredilmemiştir. Bu husus, Ahmed, Ebu Davud, Nesai ve Tirmizî'nin İbn Abbâs'a (r.a.) dayanan birkaç tarikle gelen şu rivayetten istinat etmektedir: Hz. Osman b. Affân'a "Enfâl Sûresi mesânî grubundan olduğu halde miûn grubundan olan Berâe Sûresi'ne neden yaklaştırıp aralarına "bismillahirrahmânirrahîm" satırı yazmadınız ve seb-i tıvâl (yedi uzun sûre) arasına bu sûreyi koydunuz? Sizi böyle yapmaya sevk eden nedir?" dedim. Şöyle söyledi: Osman (Bölümün numarası 4; Page No. 228) Resûlullah' (s.a.v.) vahiy sırasında birçok sûre birlikte gelirdi. Bir şey nazil olduğu zaman vahiy katiplerinden birini çağırır ve "Bu ayeti şunların şunların zikredildiği sûreye koyun!" derdi. Enfâl Sûresi Medine'de ilk nazil olanlardandı. Medine'de Berâe Sûresi ise Kur'ân'dan en son nazil olanlardandı. ikisinin kıssası birbirine benziyordu. Bu nedenle bunu (Berâe'yi) ötekinden sandım. Resûlullah (s.a.v.) bunun o sûreden olduğunu bize beyan etmeden vefat etti. Bu sebeple bu ikisini birbirine yaklaştırdım. Aralarına da "bismillâhirrahmânirrahîm" satırı yazmadım. Ve bu sûreyi seb-i tıvâl (yedi uzun sûre) içine koydum."


Tags: