Terike paylaştırıldıktan sonra vasiyet olduğunun farkına varılsa mirasçılardan vasiyete dönülür

(1534) no'lu fetva: Soru: Babam hicri 1391 yılında hastalandı. Aynı yılın zil-ka'de ayında malının üçte birini vakfettiğini yazdı ve bana verdi. Ben oğlu Abdullah'ım. Ben onun bu hastalığından yatağından bir daha asla kalkamaz diye korktum. Fakat Allah Te'âlâ'nın takdiri onun bu hastalığından sonra iyileşip dört yıl yaşamasını sağladı. Allah Te'âlâ onu hicri 1395 yılında seçti (vefat etti). Ben üçte birin yazılı olduğu vasiyetin babam şifa bulduktan sonra geçersiz olduğuna inanıyordum. Bu vasiyeti aramamıza rağmen bulamadık. Araştırmaktan ve aramaktan yorulmamıza rağmen bulamadık. Bu konuyu ihmal ettik. Çünkü vasi hayattaydı ve sağlıklıydı. Fakat Allah'ın takdiri ecel kendisine hicri 2/1/1395 tarihinde geldi. Hastalandıktan sonra vefat etti. Fakat vefatından önce vasiyette bulunmadı. Ardında bıraktığı mal yaklaşık 32148 riyal idi. Miras, mirasçılar arasında (2 hanım, 2 kız ve 4 oğul) taksim edildi. Her mirasçı payını alınca miras bitti. Fakat h.10/8/1396 tarihinde, h.1391 yılında ilk hastalığında yazıp bana (yani oğluna) verdiği (üçte birin vakfının yazılı olduğu vasiyet) vasiyeti bulduk. Şimdi biz bu işe şaşırdık kaldık. Mal paylaştırıldı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Günah işlemiş olmaktan korkuyoruz. Ki merhum çocuklarını salih olarak yetiştirdi. Çocukların amacı anne babalarına iyilik yapmaktır. Hemen cevaplamanızı istirham ediyoruz. (Bölümün numarası 16; Page No. 354)


Cevap: Bu iş anlatıldığı gibi ise, mirasçılardan kendilerine verilen paranın üçte birinin geri vermeleri istenir. Bunun miktarı 10716 riyaldir. Herkesten payının üçte biri alınır. Bu toplanan miktar ölünün malının üçte biridir. Bu işlem hukuki vasiyete uygun olarak gerçekleşmesi için hukuki vekil tarafından yapılır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âlesine ve sshabesine salât ve selam etsin.


Tags: