Tavafta remel ve ıztıba yapmak

(8820) no'lu fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: Sa'yda iki yeşil ışık arasında kadınların hervele yapmasıyla ilgili, fıkıh kitapların hac ve umre bölümlerinde yaptığım sınırlı araştırmalarımda, kadınların hervele yapmasını yasaklayan bir şey bulamadım. Bir seferinde televizyonda âlimlerin birinden, kadınların sa'y esnasında hervele yapmayacağını ve sadece erkeklerin yapması gerektiğini ve hervele esnasında fitne yerleri ortaya çıkmaması için bunun, kadınlar için daha koruyucu olacağını işittim ve bu sözüne her hangi bir delil getirmedi. Kendi kendime şöyle dedim: Eğer doğru ise, bu onun ictihadıdır, hervele ise yine Hacer'den (r.a.) kalan bir sünnettir. Fakat ben Allah'a hamdolsun, görüşü ve müminlerin emiri Hz. Ömer'in (r.a.) dediği gibi, dinin görüşle olmadığını anlıyorum. Bana bilgi veriniz, Allah sizden razı olsun. Zira ben, ailemle birlikte zaman zaman umreye gidiyorum ve bu konuda doğru olanı yapmak istiyoruz.


Cevap 5: İbn Münzir şöyle demiştir: (Bölümün numarası 11; Page No. 227) Âlimler, kadınların Ka'be'nin etrafında remel ve Safa ve Merve arasında hervele yapmayacağı ve onların ıztıba yapmayacakları konusunda icma etmişlerdir. Çünkü bu iki yerde asıl olan, güçlü görünmeyi ortaya çıkarmaktır ve bu kadınlarda arzu edilen şey değildir. Çünkü kadınlar hakkında istenen gizliliktir. Remel ve ıztıbada ise, açılmaya maruz kalınır.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: