Tarikat şeyhinin, men edildiği iddiasıyla hutbe esnasında susma iddiası

Soru 2: Bazen hutbe okurken susuyor ve şöyle diyor: Bu durumdan sonra hutbeden men olundum. Bazen de şöyle diyor: Şu anda bu söz için emir geldi. Bu tahkik, "nurani istihare" diye isimlendirilir.


Cevap 2: Adamın hutbe esnasında susması ve "men olundum yahut şöyle bir emir geldi" sözü, kendisi bunu açıklamasa da kendisine vahiy geldiği iddiasını ve nübüvvet iddia ettiğini içine almaktadır. Hz. Muhammed'den (s.a.v.) sonra nübüvvet iddiasında bulunmanın; yalan, küfür ve dalalet olduğunda hiç şüphe yoktur. Çünkü Allah Te'âlâ, nübüvveti ve risaleti, Hz. Muhammed'le (s.a.v.) sona erdirmiştir. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Ben kendisinden sonra peygamber gelmeyecek son peygamberim.


Tags: