Tarikat şeyhinin müridlerinin kafasını karıştırması

(Bölümün numarası 2; Page No. 68) Soru 8 -10: Öncelikle: Halife diyor ki: Ben gözlerimle bir şey görmedim. Fakat her defasında şeyhe, bir şey görmüyorum dediğim zaman şöyle diyor: Gördüğün şeyi nasıl inkar ediyorsun. Zira benim tahkikatıma ve nurani istihareme göre, sen bütün bunlara şahit oldun. Benim üzerimde ısrar ediyor ve onun yanında ve insanların önünde açıklamaya beni zorluyor. Onun gıyabında ben kendiliğimden hiçbir müşahedeyi açıklamadım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyorum. Ben şevk ve rıza adına bir şey bilmedim.İkinci olarak: Bir kaç yıl önce şeyhin araştırmasına göre, çok kere sadık rüya gören ve çok kere Peygamber'i (s.a.v.) müşahede eden müridlerden birisi, bu müşahedeleri şeyhin önünde açıkladığı zaman, kendi tahkikine göre şeyh bu müşahedeleri takdik ediyordu. Fakat aradan az bir zaman geçince bu adam bu müşahedeleri ve rüyayı inkar edince, şeyh onun hakkında şöyle dedi: Ben tahkikatla bu adamın münafık ve merdud olduğunu söylüyorum. Mimberde: "O ciğer kanseri hastalığından öldü" dedi. Fakat o, şu ana kadar yaşadı ve çocukları var. Bu, çelişki, yalan ve kandırmalardan oluşan şeyhin tahkikatının, nurani istiharesinin, firasetinin ve müşahedesinin durumudur.


Cevap 8 -10: Bu şeyhin halifesini, onu görmediği halde müşahedelerini insanlara açıklamaya zorlaması, onları batıl inançlarıyla sapıtmak için, batıl, iftira ve zayıf insanları kandırmaya yönelik şeylerdendir. Yine kanser hastalığından öleceği ile ilgili bazı müridlerine iftirada bulunması da aynıdır. Zira o, müşahedeleri inkar etmiştir. Bütün bunlar, insanlara yalan söyleme ve onları kandırmadır.


Tags: