Tarikat şeyhinin elini ve ayaklarını öpmek

(Bölümün numarası 2; Page No. 69) Soru 11: Bazı tarikat mensupları şeyhin ellerini ve ayaklarını öpüyorlar, alınlarını şeyhin ellerine ve ayaklarına sürüyorlar ve sanki onların durumları secde eder gibidir. Bazen şeyh ayakta dururken onlar, onun ayaklarına kapanıyorlar ve secde eder gibi onu öpüyorlar ve ondan sonra biat ve halifelik için onlara icazet verilir. Şeyh onlara diyor ki: Onlar ayaklarıma kapanmak suretiyle herkesin önünde kendi nefislerini zelil ettiler. Bundan dolayı, onlara halifelik verilme durumu gerçekleşmiştir. Ona göre bilinen şeylerden birisi de şudur ki, biat esansında onun ellerini ve ayaklarını çok öpene, zahiri hayatında o Allah Te'âlâ'nın emirlerine muhalefet etse de onun kalbinde bir nur olduğu söylenir.


Cevap 11: Şeyhin ellerini ve ayaklarını öpmek, o ayakta iken öpmek için onun üzerine kapanmaları ve alınlarını şeyhin ellerine sürmeleri, mahluka tazim konusunda aşırılıklardandır ve bu, Hz. Peygamber'den (s.a.v.) ve Hulafa-i Raşidinden rivayet edilmemiştir. Bu, bazen büyük şirke dahi sebep olur. Bilakis başlı başına Allah'tan başkasına secde etmek, büyük şirk çeşitlerindendir.


Tags: