Talihe baktırmak

(Bölümün numarası 1; Page No. 590) Dördüncü soru (8924) no'lu fetvadan: Soru 4: Doğum esnasında, çocuğun ailesi bir şeyh çağırırlar, bu yeni doğan çocuğun ismine ve talihine baksın diye. Eğer uygunsa susar, değilse değiştirilmesini emreder. Buralarda çift isimli çok insan var. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in çirkin isimleri değiştirdiğine dair sahih rivayetler var. İsim çirkin olmasa da değiştirilebilir mi?


Cevap 4: Öncelikle: Talihe baktırmak caiz değildir, hatta bir çeşit kahinliktir. Talihe uymadığı gerekçesiyle isimleri değiştirmek te, kahini tasdik ve yaptığı kehanete göre amel olacağından caiz değildir. İkinci olarak: Çirkin isimleri değiştirmek, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in sünnetine uyarak caizdir. Talih ve benzeri şeylere uymaması gibi bir gerekçeyle olmadığı ve herhangi bir hak kaybı meydana gelmediği sürece, çirkin olmayan isimleri değiştirmekte de bir sakınca yoktur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: