Tahılları parasını belli bir süreden sonra almak şartıyla satmak

(20940 ) Numaralı fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Tahılların (buğday, arpa vb.) parasını bir aydan sonra almak şartıyla satmak caiz midir, yoksa bu faiz mi sayılır?


Cevap 3: Buğday, arpa vb. şeyler aynı cins bir tahılla satıldığı zaman, miktarlarının eşit olması ve aynı mecliste teslim alınması şarttır. Eğer bunlar farklı türden bir tahılla satıldığı zaman (buğdayın arpa veya pirinçle satılması gibi), birinin diğerinden fazla olması caizdir. Aynı mecliste teslim alınması gerekir. Eğer bunlar para karşılığında satılırsa, ya paranın (semen) ya da malın (müsemmen) aynı mecliste alınması şarttır. (Bölümün numarası 11; Page No. 122) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: