Soyadı Ramazan olan bir kimsenin, soyadından önce izafetsiz dedesinin adı " Abdu " kelimsi gelirse

(5630) no'lu fetva: Soru: Şu durumu görüşlerinize sunmak istiyorum: Benim ismim Ali Muhahemmed el-Hac Abdu, ailemin ismi ise Ramazan'dır. Bu şekilde benim ismim: Ali Muhammed al-Hac Abd-u Ramazan oluyor.Yani benim ismim Ali; babam'ın ismi Muhammed; dedemin ismi, el-Hac Abdu; ailemin ismi ise Ramazan'dır. Çocuklarımın okuduğu okulda kendilerinden söz konusu bu ismin şeriate uygun olup olmadığına dair fetva istediler. Bununla birlikte bu isimler adına nüfus cüzdanları, mezuniyet belgeleri ve pasaportlar çıkarılmıştır. Bununla ilgili sizden fetva vermenizi rica ediyorum. Allah sizi korusun ve gözetsin.


Cevap: Eğer durum anlattığın gibi ise söz konusu ismin üzerine diğer isimlerin eklenmesinde bir sakınca yoktur. Dedenin ismi 'Ramazan'ın kulu' gelmez. Çünkü burada Ramazan lakap için kullanılmıştır ve bir isim değildir. Bununla birlikte bir müslümanın dedesinin ismini değiştirmeye yetkisi yoktur. Kişi ancak, kerih gördüğünde kendi ismini değiştirebilir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: