Senenin belirli vakitlerinde kurban kesmek

Birinci soru, (7465) no'lu fetvadan: Soru 1: Senenin özel vakit ve belirli zamanlarında kurban kesmenin hükmü nedir? Zira bir çok insan, Receb'in 27'si, Safer'in 6'sı, Şevval'in 15'i ve Muharrem ayının 10'unda kurban kesmenin Allah'a (c.c.) yakınlık ve ibadet olduğuna inanıyorlar. Yapılan bu ameller sahih midir ve sünnetten delil var mıdır, yoksa sahih islam dinine uymayan ve yapanın sevap kazanamayacağı bir bid'at mıdır?


Cevap 1: İbadetler ve diğer kurbiyetler tevkıfidir (nassa dayanır), ancak şeriattan gelen bir nas'la bilinebilir. Bu aylardan zikredilen günlerin kurban kesmeye tahsis edilmesi konusunda, kitaptan veya sahih sünnetten bir nas sabit olmamıştır. Sahabeden de (Allah onlardan razı olsun) böyle bir şey bilinmemektedir. Bundan dolayı bu, sonradan ihdas edilen bir bid'attır. Peygamber'den (s.a.v.) rivayet olunduğuna göre şöyle buyurmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: