Selatü'l-İlahiyyatü'l-kübra kitabı

(47621) Numaralı fetva: Soru: Size bir kitapçık gönderiyorum, adı Selatü'l-İlahiyyatü'l-Kübra'dır. Bu kitapta enteresan bilgilere rastladım. Sizden bu kitabı incelemenizi ve kitaptaki görüşler ile ilgili ve kitabın basımı, yayını ve dağıtımı konusunda hükmünüzü bildirmenizi istiyorum.


Cevap: Söz konusu bu kitap incelendikten sonra, kitapta şirk ve bidat sayılabilecek görüşlerin olduğu görülmüştür. İçerisinde şirk olan görüşlerinden bazıları şunlardır: Allah'ım, kendisinden yardım istenilen kişiye salât et. (s. 71-85-87-88) Ya Resulullah! bizden razı ol, bizim için bağışlanma dile ve bize Rabbinden şefaat et.(s.77) İçerisinde bidat olan görüşleri ise şunlardır: Ey kendisine ahvalim bildirilen ve sualimden müstağni olan! (bu çok defa tekrar edilmiştir.) Ey oturmak, kalkmak, hareket ve cansızlık ile nitelenemeyen!(s.32) ve Ey beni Resulullah (s.a.v.) ile yakaza ve uyku halinde bir araya getiren! (s.64-84) Niyetin kabulü için Fatiha'nın sırlarını Hz. Peygamber (s.a.v.) ve Âli beytine göndererek.. (s.68) Ey Allah katındaki makamın ve şanından dolayı sevgi beslenilen ve iyi niyet muratları yerine getirilen. Ey, sana yöneldiğinde Allah'a mü'min ve sadık olan ve sayede duası kabul olan! (s.72) Allah'ım! Ben, nebinin, habibinin ve efendimiz şefaatçimiz Resulullah (s.a.v.) önünde durarak sana yöneliyorum. Allah'ım! Ben nebinin, rahmet nebisinin yönlendirmesi ile sana yöneliyorum. Ey Efendimiz, Ya Resulullah ben senin yönlendirmen ile Rabbime yönelerek Rabbimden ihtiyaçlarımı karşılamasını istedim. (s.78-79) Ya Resulullah sen olmasa idin, yer gök olmazdı. Sen olmasa idin Allah elçilerini göndermezdi. (s.73) Bunlar aşırılıktır. Hz. Peygamber'e (s.a.s) bu şekilde inanmak caiz değildir. Kitabın sonunda Hz. Peygamber'e (s.a.v.) nispet edilen bazı resimler konulmuştur. Bunlardan bazıları kesinlikle doğru değildir. Zikrettiğimiz alıntılardan dolayı bu kitaba güvenmek doğru değildir. Çünkü doğrudan sapmış ve duada aşırılığa gitmiştir. (Bölümün numarası 1; Page No. 349)  (Bölümün numarası 1; Page No. 350)  Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez. Müslüman dua ibadetinde pak olan şer'i ölçülere uymalı ve içerisinde bidat olan dualardan kaçınmalıdır. Kitap ve sünnette gelen, bidatten ve aşırılıktan hali olup okunması caiz olan ve bu tür kitaplara ihtiyacı gerektirmeyecek yeterince dua vardır. Yine bu kitabın içerdiği bahsettiğimiz şeylerden dolayı basımı, yayını ve dağıtımı caiz değildir. Çünkü bu delalette ve günahta yardımlaşma ve bidate ve Hz. Peygamber (s.a.v.) hakkında aşırılığa davetiye olur. Allah Te'âlâ şöyle buyuruyor: günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun; çünkü Allah'ın cezası çetindir. Allah'tan müslümanların durumunu düzeltmesini dilerim Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: