Secde yapmaya mani özür

(Bölümün numarası 6; Page No. 439)  Secde yapmaya mani özür. (3956) no'lu fetva: Soru: Ben gözlerinde hastalık olan bir kimseyim ve cerrahi bir ameliyat geçirdim. Tam bir seneden bu yana namaz kılarken secde esnasında şiddetli bir acı duyuyorum. Yere secde yapamıyorum, başımı kaldırmak için yastık ve benzeri bir şey olursa secde yapabiliyorum. Yastık yahut benzeri bir şey koyarak secde yapmam caiz midir?. Beni bu konuda bilgilendiriniz, Allah sizi hayırla mükafaatlandırsın.


Cevap: Durum söylediğin gibi ise, secdeyi terk etme konusunda senin için bir mahzur yoktur. Üzerine secde etmen için yastık yahut benzeri bir şey koymaya da gerek yoktur. Zira bu caiz değildir. Müslümana gerekli olan, durumuna göre namazını kılmasıdır. Cabir'in (r.a.) rivayet ettiğine göre, Peygamber (s.a.v.), yastık üzerine secde eden bir hastaya, yastığı atarak şöyle buyurmuştur: Gücün yeterse yere (secde ederek) namaz kıl. Şayet gücün yetmezse ima et ve secdeni rüku'dan daha fazla eğilerek yap. Hadisi Beyhakî kuvvetli bir senedle rivayet etmiştir. Fakat Ebu Hâtim onun senedini sahih kabul etmiştir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: