Sehiv ve tilavet secdesinde ne denir?

(Bölümün numarası 6; Page No. 445)  Sehiv ve tilavet secdesinde ne denir?. Birinci ve ikinci soru, (10518) no'lu fetvadan: Soru 1ve 2: Namaz kılan kimse, namazında sehiv secdesi yaparken ne der? Namaz kılan kimse, tilavet secdesi yaparken ne der?


Cevap: Secde eden kimse, namaz secdesinde ne derse, sehiv ve tilavet secdesinde de aynı şeyi der: "Sübhâne rabbiye'l-a'lâ" Bunu bir kere demesi yeterlidir. En az üç kere derse daha mükemmeldir. Secdede, mühim me'sur duaları çokça okumak müstehaptır. Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Öyleyse rükûda Rabbi tazim edin, secdede ise dua etmeye gayret edin. Zira (secdede iken yaptığınız dua) icabet edilmeye layıktır. Yine Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kulun rabbine en yakın olduğu an, secde halidir; öyleyse bolca dua edin. Bu iki hadisi Müslim "Sahih"inde rivayet etmiştir. Peygamber (s.a.v.) rüku ve secdesinde şunu çok söylerdi: Ey Allah'ım! sana hamdetmekle seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Yarabbi beni affet. Bu, Hz. Aişe'den (r.a.) rivayet edilen hadis olup, müttefekun aleyhtir. Yine Peygamber (s.a.v.) rüku ve secdesinde şöyle derdi: (Ey) çokça tesbih ve takdis edilen, meleklerin ve ruh’un Rabbi. Hadisi Müslim "Sahih"inde rivayet etmiştir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: