Satılması haram olan resimlerin satışından elde edilen para

(6435) no'lu fetva: Soru: Zatı-ı âlinizin vaktinin kıymetli olduğunu biliyorum. Ancak fetvanın gerçeğe mutabık olması için problemimi zat-ı âlinize geniş olarak açıklayacağım. Benim bildiğime göre kısaca gerçeği anlamak, fetvanın yarısıdır. Ben Kahire Güzel Sanalar Fakültesi mezunuyum. (Bölümün numarası 1; Page No. 713)  (Bölümün numarası 1; Page No. 714)  Rızkımı ondan temin ettiğim bir ressam olarak çalışıyordum. Papirüs kağıdına resim yapıyordum. Bu kağıt resimsiz olarak fiyatı çok pahalı ve resimlisi daha da pahalı. Onun üzerine erkek, kadın ve kuşlara ait Firavun resimleri yapıyordum. Ben, İslam'ın ancak isimini bilen her hangi bir müslüman gibi yaşıyordum ve namaz gibi müslümanların amellerinden her hangi bir amel işlemiyordum. Fakat Allah Te'âlâ, bana hidayeti, Allah'ın şeriatına iltizam etmeyi ve onunla amel etmeyi nasip etti. Umuyorum ki ben, cehennemden Allah'ın (c.c.) affına ve cennet ehlinin içerisine girmek suretiyle O'nun rahmetine nail olurum. Ben Allah'ın şeriatına uygun olarak hayatımın programını değiştirmeye karar verdim. Resim yapma konusunda İslam'ın hükmü nedir bilmiyordum. Fakat Mısır'da olan tutuklamalar dalgası esnasında, sakallı olan her genç göz altına alınıyordu. Dolayısıyla 4/9/1981 tarihinde memleketimdeki bir camide cuma namazı esnasında göz altına alındım ve 20/1/1983 tarihine kadar hapiste kaldım. Her halükarda Allah'a hamdolsun, ben hapisteyim ve ilim sahibi kardeşlerden öğrendim ki, resim yapmak haramdır ve resim yapmaktan kazandığı da haramdır. Hapisten çıktıktan sonra mutlaka amelimi değiştirmem gerekiyordu ve Allah'a hamdolsun bu gerçekleşti. Ben şimdi hattat olarak çalışıyorum, levha ve buna benzer şeyler yazıyorum. Ancak benim fetva istediğim şey, fiyatı yaklaşık 800 Mısır Cüneyh'ine ulaşan papirüs kağıtlarından biraz satın almıştım. Ayrıca buna ilaveten onun resimleri, renklerinin masrafları ve üzerine yaptığım resimler var. Bütün bunlar resim yapma konusunda İslam'ın hükmünü bilmeden ve göz altına alınmadan önce idi. Ben bu resimleri müslüman olmayan Avrupalı turistlere satıyordum. Fakat bu resimler hala benim malım olarak bulunuyor. Zira ben onu satmadan önce göz altına alındım. Şimdi ben, hapisten çıktıktan sonra, ben hapisteyken bana harcanmak üzere ailemin borç olarak aldığı paraları ödemek ve kağıdın ana parasını ödemek için, paraya çok ihtiyacım var. Ben dört kardeşten oluşan bir âileyi geçindiriyorum. Yani çalışmamla bu meblağı biriktiremem ve çalışarak evlenmek de istiyorum. Zat-ı âlinize söylediğim gibi, onu satıp o parayı biriktirmede tasarruf edeyim mi, yoksa bu meblağ haram mıdır. Çünkü o, satışı haram olan resimlerin satışından elde edilen paradır. Bilinmelidir ki, bu resimler yabancılara satılmaktadır.


Cevap: Yanında bulunan ruh taşıyan varlıkların resimlerini yok etmen ve ondan hiç bir şekilde faydalanmaman gerekir. Bizzat levhalara gelince, onu satmak suretiyle yahut ruh taşımayan varlıkların resimlerini yapmak suretiyle ondan faydalan. Allah Te'âlâ'dan, tevbeni kabul etmesini ve sana daha iyisini nasip etmesini dileriz. Allah Teala şöyle buyurmuştur: Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu nasip eder.(2)Ve ona beklemediği yerden rızık verir. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: Kim Allah için bir şeyi bırakırsa; Allah Teala onun yerine kendisine daha hayırlısını verir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: