Sahabenin temsili

(Bölümün numarası 1; Page No. 712) (2044) no'lu fetva: Soru: Sahabenin temsil edilmesi caiz midir? Çünkü biz gösterimler sunuyoruz ve bu konudaki hükmü öğrenmek için onlardan birini durdurduk.


Cevap: Sahabenin yahut onlardan birinin temsil edilmesi yasaktır. Çünkü bunda; onları hakir görme, hafife alma ve onlardan bir şey elde etmek için onları alet etme durumu söz konusudur. Onda bir maslahat olduğu kabul edilse bile, sebep olduğu mefsedetler daha fazladır. Mefsedeti daha fazla olan şey yasaktır. Yüksek Âlimler Heyeti Meclisinden bunun menedilmesi hakkında bir karar yayımlanmıştır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: