Salih'in babasının vasiyetindeki parayla mescit ve imam ile müezzine birer ev yapmak

(Bölümün numarası 11; Page No. 278) (18578) Numaralı fetva: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selam, kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan Hz. Muhammed'in üzerine olsun. Bilimsel Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu, el-Kassîm Mahkemeleri Başkan Yardımcısı'ndan Genel Müftü’ye H. 4/8/1416 tarih ve (1457/2) sayıyla gelen ve Yüksek Alimler Heyeti Genel Sekerterliğinden H. 8/8/1416 tarih ve (3876) sayıyla koisyon'a havale edilen soruya muttali olmuştur. Fetva talebinde bulunan şahıs şu soruyu sormuştur: Salih b. Hamed b. Abdülmuhsin et-Tuveycirî, babasının vasiyetinde belirtilen parayla, Mescit ve imam ile müezzin için birer ev yapma talebinde bulunarak bana geldi. Vasiyetin bir örneği size gönderilmiştir. Babası vasiyetinde şöyle demiştir: "Malımın üçte birini (1/3) mescit ya da mescitlerin yapılması için vasiyet ettim". Bu meseleyi çözemedim. Vasiyetinde olmadığı halde imam ve müezzinin evi artık mescidin bir ihtiyacı olduğu göz önüne alınarak bu evlerin yapılmasına onay verebilir miyiz? Yoksa sadece vasiyeti mi uygulayalım? Şu da bilinsin ki, caminin yapılması istenen yer uygun olup bu caminin yapılmasına da ihtiyaç vardır. Mescit ve imam ile müezzinin evleri için tahsis edilen yer yeterlidir. Arsa sahibi sadece mescit yapımına müsaade etmiyor. İmam ve müezzin için birer ev de yapılmasını şart koşuyor. Bu konunun araştırılıp bana bildirilmesini umuyorum. Allah sizi koruyup gözetlesin. (Bölümün numarası 11; Page No. 279)


Fetva komisyonunun konuyu araştırdıktan sonra komisyon şu şekilde cevap vermiştir: Vasiyetinde malının üçte biriyle mescit ya da mescitlerin yapılamasını vasiyet edenin vasiyetinden imam ve müezzin için birer ev yapılmasına bir engel yoktur. Çünkü imam ve müezzinin evleri mescitle beraber olan önemli hususlardır. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.Tags: