Salat-ı İbrahimiye ve Salat-ı Fatih'in manası

(8578) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Salat-ı İbrahimiyye ve salat-ı fatih'in anlamı nedir?


Cevap 1: Birincisi: Salat-ı İbrahimiyye ile kastedilen: Allahım! Al-i İbrahim'e salat ettiğin gibi Muhammed'e ve al-i Muhammed'e de salat eyle. Şüphe yok ki hamd sanadır ve en yüce olan da sensin. şeklinde Resulullah'tan (s.a.v.) sahih olarak varid olan kalıplardır.İkincisi: Salat- Fatih olup manası: Allahım! Kapatılmış olanı açan, öncekini sonlandıran... şeklinde rivayet edilen bir salattır. Fakat bu Resulullah'tan (s.a.v.) sabit olmamıştır, aynı zamanda bidattır. (Bölümün numarası 7; Page No. 65) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: