Resulullah'a (s.a.v.) salat okurken ''seyyidina'' kelimesini eklemek

(4276) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Resulullah'ın (s.a.v.) ismini anarken, salat-ı İbrahimiye ve diğerlerinde ki gibi me'sur olmadığı halde ''Seyyidina Muhammed'' kelimesini söylememiz caiz midir?


Cevap 3: Bildiğimiz kadarıyla teşehütte Resulullah'a (s.a.v.) salat okurken; Allahumme ala seyyidina Muhammed... şeklinde bir şey varid olmamıştır. Ezan ve kamette de aynı şekilde ''seyyidina'' kelimesi söylenmez. Çünkü Resulullah'ın (s.a.v.), sahabesine; salat getirme ve ezan ve kamet şekilleri ile alakalı öğretmiş olduğu şeyler arasındaki sahih hadislerde böyle bir şey varid değildir. Zira ibadetler tevkıfi olup, ona Allah'ın meşru kılmadığı şeyler ziyade edilemez. Bunun dışında söylemekte bir sakınca yoktur. Nitekim Resulullah (s.a.v.)şöyle buyurmuştur: Ben kıyamet gününde Adem oğlunun efendisiyim, övünme yoktur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: