Salat-ı İbrahimiye mi, Salat-ı Fatih mi daha faziletlidir?

(Bölümün numarası 7; Page No. 64) (9813) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Salat-ı İbrahimiye mi, Salat-ı Fatih mi daha faziletlidir?


Cevap 2: Salat-ı İbrahimiye meşru olan salattır. Çünkü bu Resulullah'tan (s.a.v.) sabit olmuştur. Salat-ı Fatih ise sonradan çıkarılmış bir bidat olup, Resulullah'tan (s.a.v.) böyle bir şey sabit olmamıştır. Resulullah'ın (s.a.v.) şöyle buyurduğu sabit olmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. (Buhari ve Müslim). Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: