Salat-ı Fatih'in sıhhati

(Bölümün numarası 7; Page No. 66) (4551) no'lu fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: Bazı kimseler tarafından dillendirilen bir salat var: ''Allahumme salli ala seyyidina Muhammed el-fatih lima uğlika, vel-hatim lima subika, nasirul-hak bil-hak vel-hadi ila sıratin mustakim'' şeklindedir. Bu dua sahih midir?


Cevap 5: Bu kalıp Resulullah'tan (s.a.v.) sabit olmamıştır, ancak manası doğrudur. Ancak ''Kapatılmışları açan'' manasına gelen ''el-fatih lima uğlıka'' ifadesinde kapalılık vardır. Bunun ile; insanlara kapalı ve karışık gelen şeyleri yüce şeriat ile açması kastediliyorsa bu doğrudur. Eğer bundan başkası kastediliyorsa bunun da beyan edilip ona bakılması gerekir. Ondan daha iyisi en faziletli olan salat, Resulullah'ın (s.a.v.) ashabına öğrettiği ve onların da kendilerin sonrakilere aktardıkları İbrahimi Muhammedi salattır. Ki o da bugün müslümanların, namazlarında selam vermeden önce okudukları meşru olan salattır. Salat-ı Fatih adı ile bilinen bu salat bidat olup terkedilmelidir. Çünkü bu, hem Resulullah'tan nakledilmiş değildir, ayrıca baş tarafında kapalılık bulunup hak ve batıla ihtimali bulunmaktadır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: