Sakalı kesmek ve elbiseleri uzatmak

(Bölümün numarası 1; Page No. 743) (11398) no'lu fetva: Soru: Cuma günü bir caminin imamı, hicri 10/6/1408 tarihinde hutbe okudu ve hutbesinde insanlara, cennet ve Allah'ın orada hazırladığı nimetlerden bahsetti. Hutbenin sonunda, sakalını kesen ve elbisesini uzatan kimsenin cennete giremeyeceği konusunda yemin etti. Sizden bu konuda bilgi vermenizi rica ediyorum. O doğru mu söylemiştir, yoksa hata mı etmiştir?


Cevap: Sakalın kesilmesi ve elbisenin uzatılması haramdır. Bunu irtikap eden asi ve fasıktır. Müslüman, bunda ısrar ederek ölür ve Allah'a (c.c.) tevbe etmezse, onun durumu Allah'a kalmıştır. Dilerse günahı miktarınca azap eder sonra cennete kor, dilerse kendi fazl ve keremiyle, onu bağışlar ve ona azap etmez. Sakalı kesen ve elbisesini uzatan kimsenin cennete girmeyeceğine dair yemin eden zikrettiğin hatip, yemininde hata etmiş ve tevbe etmeden ölen âsi müslümanların hükmü hakkında Ehl-i Sünnetin mezhebine muhalefet etmiştir. Kendisine Allah'tan hidayet dileriz.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: