Said'in oğlu

(17521) Numaralı fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: İbn Sâid'in hükmü nedir? O mesih deccal midir? Rasulüllah ne için onun mesh olup olmadığı konusunda haber vermedi?


Cevap 2: Abdullah b. Sayyâd Rasulüllah (s.a.v.) zamanında ortaya çıkmış ve bazı sahabiler (r.anhum) onu deccal zannetmişlerdir. Nebi (s.a.v) onun deccal olmadığı anlaşıncaya kadar onun hakkında tevakkuf etmiştir. Fakat o kahin cinsindendi. Rasulüllah ona buyurmuştur ki: "Ben senin için (içimde) bir şey sakladım (bil bakalım!)" dedi. İbnu Sayyad: "O dumandır!" diye cevap verdi. Aleyhissalâtu vesselâm: "Sus, sen kendi kadrini hiçbir vakit aşamayacaksın!" buyurdular. (Bölümün numarası 2; Page No. 335) Yani sen ancak kahin kardeşlerindensin kahinlerin herbirinin şeytan arkadaşları vardır. (Semada) dinleyerek çaldıkları gayba dair bilgileri onlara haber veriyorlar. Ve yalanla doğruyu karıştırıyorlar. Nitekim Buhari ve diğerleri bununla ilgili sahih hadis rivayet ettiler. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Melekler buluta (anân) inerler, gökte geleceğe yönelik verilmiş kararları birbirlerine aktarırlar. Bu esnada şeytan, kulak hırsızlığı yaparak edindiği bilgiyi kâhinlere fısıldar. Onlar da bu habere kendiliklerinden yüz yalan katarlar." Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salât ve selam etsin.


Tags: