Cessase

(19926) Numaralı fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Temim ed-Dari'nin hadisinde varit olan cessase, kıyametin büyük alametlerinden olan (dâbbe) hayvan mıdır? Bu hayvan çıktığında ne yapacaktır? O eziyet mi verecek yoksa vermiyecek mi? (Bölümün numarası 2; Page No. 336)


Cevap 2: Temim ed-Dari (r.a)'ın hadisnde zikri geçen Cessase Allah (c.c.)'ın ahir zamanda kıyametin alametlerinden olan ve yerden çıkaracağı dâbbe değildir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salât ve selam etsin.


Tags: