Sahih hadisleri inkar etmek ve (Allah'ın) isimleri ve sıfatlarını te'vil etmek

Soru 4: Resulullah (s.a.v.) in hadislerinde aklın hakimiyetine çağıran ve binlerce sahih hadisi yalanlayan; Allah'ın isim ve sıfatlarını zahiri manasından başka manalara yorumlayan ve şu kötü: (selef daha iyi hüküm verir, halef daha iyi bilir) sözü söyleyen, (Halk) arasında şu sözü yayan: (Allah her yerde tam olarak mevcuttur) v.b. anlayışa sahip müslümanların bazı fraksiyonlarına bağlı dini cemaatların inşaa ettikleri camilerde ve bu görüşe sahip imamların arkasında namaz kılmak caiz midir?Bu mescidlerin imamlarından birisi bu sözlerden vazgeçtiğini açıklasa ne (olur), benim ondan bu cemaatlara intisap etmekten vazgeçmesini söylemem gerekir mi yoksa onun sözü ile yetinmem yeterli mi?


Cevap 4: Peygamber (s.a.v.)'den rivayet edildiği sabit olan sahih hadisleri inkar eden ve yalanlayan kimse hata etmiştir ve günahkardır. Onu tekfir hususunda detaylar vardır. Allah'ın isim ve sıfatlarına delalet eden ayet ve hadisleri te'vil eden ve: Selef daha iyi hüküm verir, daha doğrudur, halef ise daha iyi bilir, diyen kimse bu -halef daha iyi bilir- sözünde hata etmiştir. Hiç şüphesiz ki selef Allah'ın kitabını ve resulullah (s.a.v.)'in sünnetini daha iyi bilir ve onları daha iyi idrak eder. Yine şer'i maksadı haleften daha iyi anlar. Selefin mezhebi halefin mezhebinden daha doğru ve sağlamdır. Allah'ın kendisi ve zatı her yerdedir diyen kimse halulidir, hata etmiştir, kafirdir. Ama Allah zatıyla değil ilmiyle her yerdedir diyen kimse isabet etmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.)'in sahih hadislerini inkar eden ve haddi aşan ve Kur'an'dan başkasına inanmayan kimse kafirdir arkasında namaz kılınmaz ve namaz sahih olmaz. Aynı şekilde Allah'ın isim ve sıfatları ve (kıyamette) diriliş ile ilgili nasları te'vil hususunda haddi aşan ve vahdet-i vücudu savunan veya Allah'ın tamamen insanların zihinlerinde olduğunu dışarıda olmadığını ya da bedeni değil ruhani bir dirilişin olacağını savunan kimse kafirdir. Arkasında namaz kılmak (sahih) geçerli olmaz. Bu kimselerden tevbe eden kimsenin tevbesini kabul ederiz, akıbetini Allah'a havale ederiz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: