Kafiri dost edinmek

Kafiri dost edinmek. (6833) no'lu fetva: (Bölümün numarası 2; Page No. 57) Soru: Kur'an-ı Hakim ve Mütevâtir sünnetten kesin naslara uymayan bir adam hakkında gerçek mahir alimlerin görüşü nedir? Ona nasihat eden ve onu irşad edene cevabında diyor ki: Yaptığım şeyde bir beis ve günah yoktur?.. Hüküm vermek istidiği zaman yanlış, Kur'an ve hadisin hilafına hüküm veriyor. Bu hakim, namazı nadir olarak kılıyor, orucu nadir olarak tutuyor, kafir, fasık ve bozuk inanç sahiplerini dost ediniyor ve Allah'ın haram kıldığını helal kılıyor. Allah'tan başkası için adakta bulunma, içki içme, faiz ve rüşvet yeme, ve fasit ve batıl alışveriş gibi... Nasihat eden ve ilmiyle amel eden din alimleriyle alay eder ve der ki: "Onlar mecnundurlar." Bununla birlikte, elindeki lüks malları harcamak suretiyle insanların kalplerini kendine çekmek için idarecilik ister. Suçluyu suçsuz göstermek, muhaliflerini hapse attırmak ve günahsızlara işkence ettirmek gibi menfaatlarından dolayı insanlar ona meylediyorlar. Seçildiği zaman, hakimin, zalimi suçsuz göstermek ve mazlumu cezalandırmak üzere hükmetmesi için hakimler katında kötü bir aracılıkta bulunur ve nehirlerde akan su gibi fasit yollarda malını saçar savurur. İnsanlar, akidesi bozuk olsa da kendisini tebrik ederler, alkışlarlar ve davul çalarlar. Bu adam gibilerini dost edinmek şeriata göre caiz mi, yoksa haram mıdır? Bu adam gibisi müslüman mıdır, yoksa İslam'dan çıkmış mıdır? Lütfen açıklayınız, ecir ve sevaba ulaşırsınız. Allah sizi Ahirette en güzel şekilde mükafatlandırsın. Pakistan'ın her tarafına duyulması için bu fetvayı istedim. Tarafınızdan en kısa sürede cevaplandırılması dileğiyle, Allah sizden razı olsun.


Cevap: Konu anlatıldığı gibi ise, sıfatı bu olan, İslam dini'nden çıkaran bir küfürle kafir olmuş olur. Onu dost edinmek caiz olmadığı gibi, nasihat ve irşada ehil olanın, ona nasihat etmesi, hakka yönlendirmesi ve ona delil getirmesi gerekir. Dalaletinde ısrar ederse, Müslümanların emirinin, şeriatın koyduğu cezayı vermesi gerekir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: