Sabah okul sırasında (ictimasında) dururken fatihayı okumanın hükm

(Bölümün numarası 2; Page No. 485)  Sabah okulun sırasında dururken (ictimasında) Fatiha'yı okumanın hükmü. (8777) no'lu fetva: Soru: Sabah ictimasında (sabah okul sırasında dururken) kız okullarındaki bütün öğrenciler tarafından yüksek sesle Fatiha suresini okumanın hükmü hakkında, bazı okullardan bazı açıklamalar geldiğini size ifade etmek istiyorum. Bu konuda şeriatın hükmünü bilmenin öneminden dolayı, onu okullara ulaştırabilmemiz için bu konuda sizden cevabınızı istirham ediyorum.


Cevap: Okullarda sabah ictimasında adet olarak kız ve erkek öğrencilerin Fatiha suresini okumalarıyla ilgili zikredilen uygulama caiz değildir. Bilakis bu, sonradan ihdas edilen bir bid'attır. Bu konuda Hz. Peygamberin (s.a.v.) şöyle dediği sabit olmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. (Buhari ve Müslim rivayet etmiştir.) Sabah toplantılarında bazen ayetlerin, bazen Fatiha'nın, bazen sahih hadislerin, bazen şer'î bir mahzuru olmayan hüküm ve temsillerin, bazen de İslamî kasidelerin okunmasında bir mani yoktur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: