Sünnetin kısımları

(3) Sünnet (9450) no'lu fetvanın beşinci sorusu: Soru: Sünnet kaç kısımdır?


Cevap: Sünneti üç kısma ayırmak mümkündür. Çünkü sünnet ya, Resulullah'ın (s.a.v.) sözleri, ya fiilleri, ya da takrirleridir. Dördüncü bir kısım daha bulunmaktadır ki, bu da Resulullah'ın (s.a.v.) yaratılış ve ahlakı ile ilgili hususları içermektedir.Başarı Allah'tandır. Allah, Peygamberimiz Muhammed'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam eylesin. İlmi Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu


Tags: