Kutsi hadisler

(Bölümün numarası 4; Page No. 357)  Kutsi hadisler (2) (11304) no'lu fetva: Soru: Kutsi hadisler nedir? Niçin bu isim verilmiştir?


Cevap: Kudsi hadisler: Peygamber'in (s.a.v.) Ceberail (a.s.) aracılığıyla, uyanık yahut uyku halinde gelen vahiyle Rabb'inden rivayet ettiği hadislerdir. Allah Te'âlâ'ya izafet edildiği için, temiz olmasına nisbetle bu isim verilmiştir. O, her türlü ayıp ve noksanlıktan münezzeh olan Kuddüs'tür.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: