Sünnet vahiy midir, değil midir?

(Bölümün numarası 4; Page No. 360) (10842) no'lu fetva: Soru: Sünnet vahiy midir, değil midir?.


Cevap: Sünnet, Allah Te'âlâ'dan Resûlü'ne (s.a.v.) indirilen bir vahiydir. Rasûlüllah'tan (s.a.v.) buna delalet eden lafız, o'ndan (s.a.v.) sahih olarak rivayet edilen şu hadistir: Şüphesiz bana Kur'ân ve bir de misli verildi. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: