Ruh taşıyan varlıkların resimlerini duvarlara ve benzeri yerlere koymak

Birinci soru, (6127) no'lu fetvadan: Soru 1: Duvarları hayvan, insan ve diğer resimlerle örtülmüş bir evde müslümanın namaz kılması caiz midir?.Soru 2: Üzerinde hayvan resmi bulunan bir elbise ile müslümanın namaz kılması caiz midir?.


Cevap 1: Ruh taşıyan varlıkların resmini yapmak haramdır. Aynı şekilde ruh taşıyan varlıkların resimlerini duvarlara ve benzeri yerlere koymak da haramdır. Zaruret olmaksızın bu resimlerin bulunduğu mekanda namaz kılmak caiz değildir. Aynı şekilde üzerinde hayvan resimleri bulunan elbiselerle namaz kılmak da caiz değildir. Fakat haram olmakla birlikte bunu yaparsa namazı sahih olur. Peygamber'den (s.a.v.) şöyle rivayet olunmuştur: Hz. Peygamber (Bölümün numarası 1; Page No. 706)  Hz. Aişe'nin yanında iken üzerinde resimler olan perdeyi görünce, öfkelendi ve onu yırttı ve dedi ki: Şüphesiz bu resimleri yapanlar, kıyamet gününde azap olunurlar. Onlara: "Haydi, yaptığınız resimlere can verin" denir. Hadisi Müslim rivayet etti ve sahih kabul etti. Cevap 2: Ruh taşıyan varlıkların resimlerini yapmanın hükmü yukarıda geçmiştir. Yine yukarıda geçtiği gibi, üzerinde ruh taşıyan bir varlığın resmi bulunan bir elbiseyle namaz kılanın namazı caiz değildir, ancak sahihtir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: