Resûlullah (s.a.v.)'in Mescid-i Aksâ'dan semaya ruh ve beden olarak yükselmesi

(Bölümün numarası 3; Page No. 373) Üçüncü soru, (4143) no'lu fetvadan: Soru 3: Resulullah (s.a.v.)'in Mescid-i Aksâ'dan gökyüzüne yükselmesi ruh ve beden birlikte mi idi yoksa sadece ruhen miydi? Bunun delili nedir?.


Cevap 3: Bu hususta Ehlü's-Sünne ve'l-Cemaatın görüşüne göre; Peygamber (s. a. v.) bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksâ'ya ruhen ve bedenen götürülmüştür. Allah sübhanehu ve te'âlânın buyurduğuna göre (konu şöyledir): Bir gece, (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. (Abdühü = O'nun kulu) kelimesi hem beden hem de ruhu beraber içermektedir. Böylece Peygamber (a.s.) ruhen ve bedenen göklere yükseltilmiştir. Çünkü bu birçok hadiste sabit olmuştur. İbn Kesir ve diğerleri (biraz önceki) ayetin tefsirinde bunu zikretmişlerdir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: