İslam dinlerin sonuncusudur

(Bölümün numarası 3; Page No. 367) Birinci soru, (5828) no'lu fetvadan: Soru 1: Peygamber (s.a.v.); kendisinden sonra Allah katından getirdiği İslam dininden başka dinlerin geleceğini söyledi mi?.


Cevap 1 Hayır; aksine Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Benden sonra nebi (peygaber) yoktur. Allah teâlâ Peygamber hakkında şöyle buyurmuştur: Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Peygamber (s.a.v.) getirdiği dini aleyhinde insanların konuştuğu her şeyden sakındırmış ve şöyle buyurmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Hadisin sıhhati üzerinde ittifak edilmiştir Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: